Varastokalusteet valitaan varastoitavan tavaran ja käyttötarkoituksen mukaan


Varaston suunnittelussa täyttyy ottaa paljon erilaisia asioita huomioon. Suunniteluun vaikuttaa paljon myös se, rakennetaanko kokonaan uudet varastotilat vai rakennetaanko varasto jo olemassa olevaan tilaan. Varastotyyppejä on myös erilaisia eri tarpeisiin ja hyvä suunnittelu takaa tilojen toimivuuden ja tehokkaan sekä turvallisen työskentelyn. Hienoa, että olet löytänyt blogin pariin. Tällä kertaa aiheena ovat varastokalusteet ja varaston suunnittelu.

Varaston suunnittelu takaa sen toimivuuden, tehokkuuden ja turvallisuuden

Varastossa suunnittelun lähtökohtana on sen käyttötarkoitus, minkälaista tavaraa siellä varastoidaan, kuinka paljon, minkälaisella volyymillä tavara liikkuu ja missä kohtaa toimitusketjua varasto sijaitsee. Varastokalusteet, hyllyt ja niiden sijoittelu suunnitellaan sen mukaan, että niissä varastoitavat tavarat ovat järkevästi sijoiteltu materiaalin virtauksen mukaan ja tärkeää on myös, että kaikille toiminnoille on riittävästi tilaa. Varaston sijainti toimitusketjussa vaihtelee sen mukaan, onko kyseessä raaka-aine-, puolivalmiste-, moduuli- tai valmistuotevarasto. Tavaran valmiusaste vaikuttaa varaston kiertotavoitteeseen, joka määrittelee tilan tarpeen, virtauksen ja sen, miten tuotteet kannattaa sijoitella. Myös varastoitavien tuotteiden ominaisuuksilla on suuri vaikutus varaston suunnitteluun. Tuotteet vaikuttavat muun muassa siihen, minkälaiset varasto olosuhteet tarvitaan lämpötilan kosteuden ja valon osalta, miten tuotteita täytyy käsitellä ja pakata sekä minkälaisia välineitä ja tiloja siihen tarvitaan.

Varastotyyppejä on erilaisia tarpeiden mukaan

Varastotyyppejä on olemassa erilaisia, koska erilaisiin tarpeisiin tarvitaan erilaisia tiloja. Varastotyyppejä ovat esimerkiksi ulkovarasto, lämmittämätön varasto, lämminvarasto, kylmävarasto, pakastevarasto ja erikoisvarastot. Ulkovarastossa varastoidaan usein tavaraa, joka kestää sään aiheuttamia lämpötilan ja kosteuden vaihteluita. Ulkovarasto voi olla katettu tai kattamaton ja se on kaikista halvin varastoratkaisu. Lämmittämätön varasto sopii myös samoin tavaroille, jotka kestävät lämpötilanvaihtelua ja sen ylläpitokustannukset ovat halvemmat kuin lämmitetyissä varastoissa. Lämmitetyssä varastossa varastoidaan tavaraa, joka ei kestä lämpötilanvaihtelua tai liian alhaisia lämpötiloja. Lämminvarasto on kaikista kalleimpia varastointimuotoja, koska sen rakennus- ja ylläpitokustannukset ovat kalliit. Kylmävarastoissa taas varastoidaan tavaraa, joka ei säily lämpimässä, mutta ei myöskään kestä jäätymistä, kuten esimerkiksi jotkin elintarvikkeet. Pakastevarastossa säilytetään tuotteita pitkäaikaisesti, jotka ovat pilaantuvia, mutta kestävät jäätymistä, kuten esimerkiksi monet elintarvikkeet ja lääkkeet. Jos tarvitset apua varaston suunnittelussa sekä toteutuksessa, esimerkiksi EAB Finland Oy voi olla avuksi.

Viimeisimmät julkaisut

22 June 2022
Varaston suunnittelussa täyttyy ottaa paljon erilaisia asioita huomioon. Suunniteluun vaikuttaa paljon myös se, rakennetaanko kokonaan uudet varastoti

tag